fbpx

Socijalna podrška

Socijalna podrška
za korisnike doma

Socijalna podrška.

Ponekad, kada ostare, ljudi se mogu naći u situaciji da im treba adekvatna i profesionalna nega kada se odlučuju na prelaz u starački dom gde će imati stručnu, medicinsku i toplu negu i pažnju.

Socijalni rad: socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa korisnicima, srodnicima i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smeštaja u dom. Učestvuje u svim fazama stručnog postupka i pomaže u procesu adaptacije korisnika na novu sredinu.

U svakom trenutku naš socijalni radnik je tu da pomogne svakom. Prvo kod prijema i prilagođavanja na nove uslove života, zatim kod tekućih pitanja kao što su održavanje veze sa porodicom ili pomoć u ostvarivanju socijalnih prava, ali je tu i kada zatreba podrška u prevazilaženju životnih teškoća.

Želite nešto da nas pitate? Pošaljite nam upit na email putem kontakt forme

Scroll to Top