fbpx

Procedura za
prijem u starački dom

Neophodni dokumenti
za prijem u starački dom

Starački dom – Dom za stara lica Medic vrši prijem novih lica nakon odluke komisije o prijemu i kategorzaciji korisnika. Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je da donese na uvid svu medicinsku dokumentaciju, koju budući korisnik poseduje. Obavezan nalaz psihijatra sa mišljenjem o ustanovi otvorenog tipa, nalaz interniste i sledeće dokumente:

Na dan prijema doneti obeleženu gardarobu i odeću u slučaju smrti.

Imate pitanje za nas?

Scroll to Top